نوامبر, 2021

now browsing by month

 

الزامات و امکانات پیاده سازی نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

  برای پیاده سازی یک نرم افزار CRM ابتدا بایستی یکسری از امکانات و الزامات را برای کسب و کارتان فراهم کنید، آیا تاکنون به آنها فکر کرده اید؟ یک نرم افزار CRM در چه صورتی بهترین و بالاترین بازده را برای یک کسب و کار خواهد داشت؟ آیا تمامRead More